divendres, d’octubre 26, 2007

COINCIDÈNCIA, INDIGNACIÓ, ESPECTACLE.

Coincidència; tornava de Barcelona pels Túnels de Vallvidrera i en arribar a la rotonda de la carretera de Sabadell amb el polígon de Can Rosés, mentre escoltava les molèsties i perjudicis que les obres de l'AVE estan ocasionant als usuaris un cop cancel·lat el servei de rodalies, uns operaris estaven instal·lant una tanca publicitària de la campanya del govern de l'estat amb el títol: "L'AVE arriba a Barcelona el desembre". Lamentable coincidència en el temps, no vull pensar que sentiran els usuaris de rodalies del Baix Llobregat, i del Garraf en veure aquestes tanques.

Indignació, aquest és el sentiment que hem de tenir com a país en veure l'espectacle de l'arribada de l'AVE a Barcelona, fins i tot en les mesures per organitzar el carril bus han generat més retencions en els dos darrers dies que no pas en els tres primers de l'operatiu d'autocars entre Barcelona i Gavà. I avui mateix un nou esvoranc a l'estació de Bellvitge.

Espectacle, el que estan donant PP i PSOE (govern de l'estat) amb les recusacions dels diferents membres del Tribunal Constitucional, quina credibilitat tindrà al final aquest Tribunal, i la sentència sobre l'Estatut amb tot el vist sobre el tribunal, quina validesa moral tindrà.

dimecres, d’octubre 03, 2007

POLÍTICA DE SALUT A RUBÍ.

En els darrers dies ens hem assabentat de la visita que va efectuar l'Alcaldessa de Rubí Carme García a la Consellera de Salut Marina Geli. Ens felicitem de la visita ja que posa damunt de la taula la situació de les inversions en infrastructures de salut a la nostra ciutat i que el Grup Municipal de CIU va denunciar al passat Ple del mes de juliol.
Segons el web de l'Ajuntament de Rubí " Carme García ha demanat a Geli començar a planificar la construcció del 4rt CAP. En aquest sentit, l'alcaldessa s'ha compromès a fer la cessió d'uns terrenys a la Generalitat". Just el que va demanar CIU en una moció (proposta de resolució) que es va presentar el mes de juliol i que va ser rebutjada per l'equip de govern liderat pel PSC. A més segons la defensa del vot negatiu que va fer la regidora Ana Mª Martínez no és necessari planificar, ni cedir uns terrenys fins que a Rubí no es superi els 90.000 habitants, tot això consta en l'acte del Ple del dia 23 de juliol de 2007. L'alcaldessa ens dona la raó a CIU en la necessitat de començar a planificar el 4rt. CAP i també en la necessitat de cessió dels terrenys.
Un altre tema tractat a la reunió va ser el nou hospital. Aquí hem de denunciar un incompliment del govern de la Generalitat i un endarreriment en aquesta obra. En la tramitació dels pressupostos de la Generalitat per l'any 2007 es va incorporar una partida de 5 milions d'euros per redactar el projecte del nou hospital, ja veiem que en aquest cas d'aquí a pocs mesos tornaran a preveure la mateixa partida per l'any 2008. Segons el compromís del Departament de Salut per aquest any 2007 s'havia de redactar el projecte, des de CIU vam demanar a través del Grup Parlamentari que s'avancés aquesta obra, però si aquest any no el dediquem a redactar el projecte difícilment la podrem avançar.
I es preveu un incompliment de nou en la posada en funcionament del 3r. CAP, segons el web de l'Ajuntament "s'inaugurarà com a molt tard al gener de 2008". En resposta a una pregunta del Grup Parlamentari de CIU la Conselleria de Salut va afirmar que entraria en funcionament el mes de novembre de 2007. Portem quatre anys en la construcció d'aquest CAP, que estava previst fer-ho el 2004 per part de GISA i que s'ha acabat fent per part del Consorci Sanitari ja que el tripartit va fer caure del pressupost del 2004 aquest projecte.
Des de CIU continuarem reivindicant que s'accelerin al màxim els projectes pendents, i denunciar els endarreriments.