dimarts, de febrer 27, 2007

LES ESCOLES BRESSOL.

En els darrers mesos s'està intentant introduir un debat sobre si ara toca prioritzar les polítiques socials per sobre de les reivindicacions nacionals. Indirectament o directament es situa a CIU com una formació política que prioritza els aspectes reivindicatius per sobre de les polítiques socials. Res més lluny de la realitat, l'obra de govern de CIU arreu, sempre ha prioritzat les polítiques socials i el president Pujol i la seva obra de govern són exemple de política al servei de les persones.

La setmana passada vaig compartir un seguit d'actes amb els alcaldes d'Ullastrell, Viladecavalls i Sant Cugat del Vallès entre d'altres companys, dos municipis petits (1.800 i 7.000 habitants respectivament) i una ciutat similar en població a Rubí i referent per molts de nosaltres. Tots tres municipis amb alcaldies de CIU. Ullastrell té una escola bressol amb 72 places i Viladecavalls cobreix tota la demanda de places que necessiten els seus habitants, Sant Cugat del Vallès té més de 370 places públiques i amb més places que ciutats metropolitanes amb molts més habitants.

A Rubí tenim dues escoles bressol públiques, la primera amb 82 places i la segona amb 125 inaugurada aquest mandat, en total poc més de 200 places per a més de 71.000 habitants, la comparació resulta terrorífica per la nostra ciutat, es miri com es miri.

Afortunadament aquesta legislatura s'ha creat la segona escola bressol municipal i haurem de continuar fent-ne de noves a la propera, la comparació l'any 2003 era insuportable i això comparant-nos amb municipis petits que tenen menys recursos econòmics i personals que Rubí i comparant-nos amb una ciutat com Sant Cugat que en molts aspectes és el nostre mirall. Pobles i ciutats amb alcaldies de CIU.


dimarts, de febrer 20, 2007

L'ACCÉS A L'HABITATGE.

La política d'habitatge és un dels reptes pendents que tenim en general a tot Catalunya i de forma específica a la ciutat de Rubí. Estem vivint en aquests moments una situació econòmica en termes generals positiva, un creixement superior a la mitjana europea que es fonamenta en bona part en el sector de la construcció. En els darrers anys hem vist com el preu de l'habitatge s'ha disparat i es dificulta l'adquisició d'un habitatge per part de tothom i particularment de la gent jove.
Des de l'administració pública hem de combinar la gestió urbanística amb la generació de sòl per a la construcció d'habitatge de promoció pública, ja sigui de propietat o de lloguer i promocions adreçades específicament a la gent jove amb mesures que permeten l'accés a la primera vivenda, permeten l'emancipació i també habitatges adaptats especialment a la gent gran.
En aquesta línia CIU va presentar un ambiciós programa d'habitatge a les passades eleccions al Parlament de Catalunya, propostes innovadores que facilitaven l'accés a la vivenda, mitjançant ajuts directes, subvencions i mitjançant la promoció d'obra nova.
També des de els Ajuntaments podem fer una política activa en l'àmbit de l'habitatge. És bàsica una gestió urbanística que permeti una oferta de sòl públic per a la promoció d'habitatge social, en règim de lloguer i de propietat. En aquestes polítiques CIU som capdavanters, les dues primeres ciutats en promoció d'habitatge públic per mil habitants són Sant Cugat del Vallès i l'Amposta, totes dues de CIU.

dimarts, de febrer 13, 2007

LA GESTIÓ DE L'IMMA. (II)

Un dels àmbits de gestió de l'Institut Municipal del Medi Ambient (IMMA) és el cicle de l'aigua. En aquest àmbit hem fet millores importants en aquests tres anys. Per importància tenim l'ampliació de la concessió que inclou ara el sanejament, és a dir, el clavegueram i els col·lectors. Per primer cop en la història de la nostra ciutat tenim un servei propi de manteniment i millora de la xarxa de clavegueram.
En aquest servei hi ha la neteja dels embornals, de les clavegueres, la inversió en nous vehicles, l'autorització de les noves connexions que les fa directament l'empresa i l'elaboració d'un nou Pla Director de la xarxa de clavegueram, que determinarà les inversions que en l'àmbit dels col·lectors hem de fer a Rubí.
També hi ha dues actuacions importants, el col·lector del C/ Monturiol que ja està en marxa i la solució del problema de la xarxa de sanejament al C/ Mallorca que en breu es presentarà als veïns i on actuarem també aquest any.
Aquest servei simplement no existia a la nostra ciutat i els incidents del C/ Monturiol els anys 2005 i 2006 van posar de manifest la necessitat i la manca de previsió dels darrers vint anys en els que no es va fer cap tipus d'actuació i el mateix amb el C/ Mallorca, una situació coneguda des de l'any 1.982 i que ningú fins ara havia afrontat.

divendres, de febrer 09, 2007

LA GESTIÓ DE L'IMMA. (I)

Institut Municipal de Medi Ambient (IMMA) aquest és el nom d'un organisme municipal que aglutina totes les competències mediambientals de Rubí. Des del febrer de 2004 en sóc el regidor responsable i des de llavors hem fet canvis, noves propostes i modestament hem millorat la gestió i l'acció d'aquest organisme.
L'IMMA és conegut bàsicament pel seu servei principal que és la gestió de la política de residus municipals i la neteja viària però també tenim altres quatre camps d'actuació. Ens encarreguem del cicle integral de l'aigua (subministrament i sanejament), de la gestió del medi natural (activitats i usos del sòl no urbà), de la qualitat ambiental (emissions, energia...) i un apartat d'educació ambiental.
De l'àmbit més conegut la gestió del model de residus, les dades que tenim de balanç són positives, hi ha una percepció general que s'ha millorat tant en el servei de recollida de residus com en la neteja viària i de cara al futur apostem per més servei en quantitat i qualitat. En l'aspecte qualitatiu l'any 2006 les dades de recollida de residus i de les diferents fraccions han millorat. Hem reciclat i separat molt més que els dos darrers anys, gràcies a la col·laboració ciutadana, a les campanyes informatives i a l'ampliació de serveis des de l'IMMA. Per primer cop el creixement de les nostres aportacions a l'abocador és inferior al creixement de residus que hi ha a la ciutat. Hem reduït els costos de la planta de triatge respecte a l'exercici anterior i hem obtingut un millor resultat de la separació. Hem actuat conjuntament amb els grans generadors de matèria orgànica..., us aconsello de mirar la plana web de l'IMMA http://www.immarubi.cat
Hi ha un model de gestió de residus i neteja viària que ha millorat molt i que encara pot millorar més amb la nova adjudicació que preveu un millor servei de neteja viària amb més freqüències, més punts de recollida selectiva, nous contenidors més nets i més freqüència de neteja, renovació i ampliació de la flota de vehicles i de servei. En definitiva més quantitat i més qualitat per fer de Rubí una ciutat de referència en la neteja i el tractament de residus

dimecres, de febrer 07, 2007

PARLEM DE RUBÍ.

Parlem de Rubí va ser el primer missatge amb el que vaig publicitar el meu bloc. Majoritàriament he parlat de Rubí i algunes vegades de política nacional, que també crec que afecta als ciutadans de Rubí. Penso que és molt important poder incidir més enllà de Rubí, fent servir els diputats de CIU al Parlament i al Congrés per exemple, o manifestar que amb més autogovern millorarem ni que sigui en proximitat el servei als ciutadans de Rubí.

Alguns lectors del meu bloc em demanen que comenti alguns temes concrets de l'actualitat de Rubí, des de la campanya de CIU fins aspectes concrets de la gestió de l'IMMA i dels "busos", fins i tot es pregunten de l'efectivitat de la campanya "novedosa" que estem portant a terme. Altres qüestionen la gestió de CIU a l'Ajuntament de Rubí, segur que no ho hem fet tot bé.

Tot això dona un seguit de temes a tractar en els propers dies per poder contestar a tots els lectors que han deixat el seu comentari. Vagi per endavant una avançada continuaré amb aquest bloc més enllà de les eleccions municipals, per tant no és un element de campanya més, crec que és una forma diferent de fixar l'opinió i valoracions sobre temes que fins i tot no són d'actualitat periodística municipal.