dimecres, de març 28, 2007

GESTIÓ DE L'IMMA (III). TRANSPORT PÚBLIC.

El transport públic forma part de l'àmbit de gestió de CIU, inicialment dintre de l'IMMA amb la voluntat de que passi a ser gestionat des de l'àmbit de mobilitat. El sistema de transport públic a Rubí era un sistema deficient, tot i que va ser concessionat el novembre de 2003. El model que es va adjudicar tenia poca dotació econòmica, no presentava millores i consolidava un sistema que no s'adaptava als canvis de la ciutat i les noves àrees de creixement.

El procés de canvi ha estat llarg, han estat dos anys d'estudi de la xarxa i de les mancances de la mateixa. El transport públic no arribava a polígons industrials, urbanitzacions, a nous barris com Sant Jordi Parc o el sector Z de la ciutat, o no passava per l'Avda. Estatut, ni tenia en compte nous espais com els instituts o el futur 3r. CAP ni passava per la Plana del Castell entre d'altres llocs.

Després calia arribar a un acord amb el concessionari antic per fer una nova adjudicació i cancel·lar l'existent, que tenia una durada de quatre anys, és a dir, fins a gener de 2008 aproximadament. Finalment aprovar i adjudicar el nou concurs, redactar les bases, publicar-les, estudiar les ofertes i finalment adjudicar el servei.

Explico aquest procediment perquè moltes vegades no anem tan ràpids com voldríem, i aquest és un bon exemple del temps que hem necessitat per fer un nou sistema de transport públic amb més línies, més parades, més servei i més qualitat. En el proper comentari parlarem amb més detall de les millores que tindrem.

dimecres, de març 14, 2007

POLÍTICA ASSISTENCIAL I SANITÀRIA.

La primera ponència del congrés del dissabte va ser sobre la política assistencial i sanitària. En aquest apartat hem de denunciar que en quatre anys, tot i la cessió dels terrenys, el 3r. CAP encara no ha entrat en funcionament i la darrera promesa d'entrada en funcionament que era per el mes d'abril no es podrà complir. A banda d'aquest retard ja cal començar a pensar en el 4rt. CAP per a Rubí i que des de CIU volem ubicar al barri de Ca n'Oriol.

La construcció d'una residència de dia per a la gent gran en el barri de Can Fatjó i Sant Jordi Parc i planificar amb detall les necessitats de residència permanent per a la nostra gent gran, tenint en compte la gent gran d'avui i la de demà.

Un altre aspecte que es va tractar va ser la voluntat decidida per potenciar la Finca Font del Ferro com a eina per a la integració i acollida als nois i noies amb minusvalies, caldria apostar per una mercantilització major d'aquesta empresa, seguint el model d'altres institucions semblants que funcionen arreu del país, que permet oferir més places i la futura inserció en el món laboral.

Atenció especial va rebre la necessitat d'incrementar el nombre de places d'escoles bressol municipals a Rubí i de concretar les necessitats presents i futures així com confeccionar un Pla d'Inversions vinculant per a construir-les en els propers quatre anys. També es va tractar la problemàtica dels horaris i la possibilitat d'ubicar-les en els polígons industrials. Aquests van ser alguns dels temes tractats en la primera part de la ponència sobre les persones en els propers dies anirem detallant altres propostes en aquest àmbit.

diumenge, de març 11, 2007

1r. CONGRÉS DE CIU DE RUBí

Dissabte CIU de Rubí va celebrar el seu congrés, o jornada de treball, per definir els eixos bàsics del programa electoral del 27 de maig, militants i simpatitzants de CIU durant més de 4 hores van debatre sobre la ciutat de Rubí, la situació actual de la ciutat i les propostes de futur per canviar la nostra ciutat.

Dos missatges volem enviar a la ciutadania de Rubí, el primer és que CIU té un projecte de ciutat, un projecte global que abasta a tots els àmbits de gestió però també un projecte per a les persones, per a totes les persones que hi viuen a Rubí. El segon missatge és que tenim un equip preparat per governar, un equip amb capacitat d'analitzar la situació actual, que proposa alternatives, canvis i mesures per canviar la nostra ciutat. Van intervenir un total de 15 ponents a banda dels assistents que van participar en els diferents debats.

Dels temes tractats en parlarem amb detall en els propers dies, però hem tractat sobre les polítiques socials i assistencials, gent gran, joventut, identitat, habitatge, immigració, seguretat, planificació territorial, sostenibilita i medi ambient i l'administració municipal.

Hem actualitzat les nostres propostes i idees i hem analitzat la situació actual de la nostra formació en l'àmbit local i territorial i també hem debatut sobre la campanya electoral.

Un exercici molt positiu pel que fa a la participació les propostes que s'han generat i sobretot pel convenciment de que tenim un projecte, i és un bon projecte, i tenim un equip i és un bon equip.

dimecres, de març 07, 2007

EL DIA DE LA DONA TREBALLADORA.

El dia 8 de març hi ha la commemoració del dia de la dona treballadora, serà el punt d'arrencada de tot un seguit d'actes de reivindicació de la igualtat real entre home i dona en el món del treball i de les oportunitats de promoció. Hi ha estudis que demostren que la discriminació salarial en igualtat de càrrecs pot arribar a superar el 30% i a l'hora de la promoció laboral en molts casos la condició de dona pot arribar a ser un fre total a les aspiracions professionals de moltes dones.

Contra tot això és contra el que hem de lluitar tots plegats des de els respectius llocs, els responsables polítics des de la legislació i des de les empreses apostant i garantint la igualtat i des de la societat civil denunciant la desigualtat i reivindicant els canvis.

La dona avui treballa i ho fa per diferents motius, el principal, és que el treball forma part de l'enriquiment personal, de la formació, de la promoció social i de la vida de la gent, i per tant és un dret al que ningú ha de restar privat. Però sigui des de l'exercici d'aquest dret o des de la necessitat econòmica hi ha una realitat tangible, majoritàriament la dona és la responsable de la llar i de la família, els homes cada vegada hi col·laborem més però la intendència, la gerència, i la direcció de la vida familiar recau fonamentalment en la dona. Qui normalment té present els compromisos familiars i socials, qui planifica la compra, qui sap perfectament quan toca visitar el metge, les reunions a l'escola, qui realment porta el pes de la casa, no ens enganyem, avui encara és principalment la dona, i és segurament qui fa més sacrificis personals per la resta de la família, aquest és el gran reconeixement que avui vull fer a totes les dones treballadores, que ho fan per partida doble i això també és tema d'avui