dilluns, de setembre 03, 2007

Ensopegada elèctrica.

El dia 23 de juliol Barcelona va viure una apagada elèctrica provocada per una cadena d'errors en els sistemes de protecció elèctrica, així com una manca d'inversió en xarxa, de fet tot l'estiu l'hem seguit aquesta apagada i el debat sobre la manca d'inversió i la manca d'infrastructures. El motiu d'aquest primer post després de les vacances d'estiu és parlar de l'apagada elèctrica però no a Barcelona, l'apagada elèctrica a Rubí.

A Rubí no va haver apagada elèctrica el juliol, però la primavera de l'any 2004 teníem un risc molt gran de que hi fos, en una reunió amb responsables de FECSA-ENDESA que vaig mantenir en companyia de Pere Sió coordinador de l'IMMA aquests ens van advertir que la xarxa de Rubí estava saturada i que no podria resistir puntes de consum elèctric ni el creixement continu de la demanda domèstica i industrial de la nostra ciutat. També se'ns va informar que en cas d'una averia en el transformador no hi havia un sistema alternatiu que permetria reestablir el consum en poc temps. Si fa o no fa a Rubí ens advertien del mateix que ha acabat passant a Barcelona, saturació de la xarxa, manca d'alternatives per garantir el reestabliment del consum. Això passava en una ciutat que té dues importants sub-estacions elèctriques en el seu territori.

De seguida vàrem preguntar que calia fer i l'opció era simple, l'Ajuntament havia d'autoritzar la connexió d'un nou transformador que ja estava instal·lat ( des de l'incident de la nevada del desembre de 2001) i que ningú havia fet encara tot i la situació de saturació de la xarxa. Per què no s'havia de fer aquesta connexió vàrem preguntar i la resposta va ser que calia una nova línia de mitja tensió que havia d'unir les dues sub-estacions per garantir el consum i que la regidoria d'IC-V i la pressió anti línies elèctriques no volien.

Al final el setembre de 2004 l'Ajuntament va signar un conveni amb FECSA -ENDESA de soterrament de línies de baixa i mitja tensió ( que no s'ha desenvolupat del tot en el calendari previst 2004-2007) i els tràmits administratius per poder connectar el nou transformador.

No sé si vàrem evitar o no una apagada a Rubí, però vam ser rigorosos i vàrem assumir les crítiques de col·lectius anti línies elèctriques per actualitzar la nostra xarxa i garantir energia a la ciutat que creix en activitat econòmica i en habitants.