dimarts, de juny 26, 2007

... VAN DUES.

Ha començat el nou mandat municipal amb un PSC que considera que té una majoria absoluta de facto. Tot i les bones paraules del PSC en mitjans de comunicació i el discurs de constitució de l'Ajuntament fet per l'alcaldessa, en que feia una crida al diàleg i va oferir pactes a totes les formacions polítiques de la ciutat, la realitat comença a presentar-nos un "rodillo socialista" al capdavant del govern municipal.

El primer "rodillo" va ser la convocatòria del Ple de constitució al Castell, una convocatòria feta fora de la Sala de Plens que és el lloc habitual. Es pot fer i des de CIU li hauríem donat suport, ara bé, cal fer-ho respectant la legalitat i les normes de funcionament del nostre Ajuntament, normes que l'alcaldessa i els serveis jurídics han de conèixer. Les normes diuen que el canvi ha de ser per causa de força major i s'ha de justificar en la convocatòria, no es va fer. I el Reglament Orgànic Municipal diu en els articles 8 i 76 que s'ha de consultar a la junta de portaveus, cosa que no es va fer. En el discurs de CIU vàrem dir que quedi això com anècdota però com avís.

No havia passat una setmana i ja tenim el segon "rodillo" i aquest és molt més preocupant perquè no és de forma és de fons. L'alcaldessa va presentar una moció d'alcaldia en la que demana que el Ple de l'Ajuntament delegui funcions que li són pròpies a la junta de govern. Aquest decret és habitual i normalment recull aquelles atribucions que per immediates es necessiten fer de forma urgent, per exemple la presentació i defensa en accions judicials.

En aquest cas la sorpresa és que el "rodillo" (14) ha forçat a que el Ple delegui competències a la junta de govern (7 regidors PSC + 1 regidor ERC) per poder fer contractacions i adjudicacions que superin el 10% del pressupost municipal , i en tot cas aquelles que superin els 6 milions d'euros, poden fer adjudicacions i concessions que superin els 4 anys que és el límit del mandat, poden aprovar plans de desenvolupament urbanístic, obres i serveis fins i tot que no estiguin pressupostats i poden comprar i vendre bens patrimonials de valor superior als 3 milions d'euros fins i tot aquells que tinguin caràcter de patrimoni històric.

En la pràctica això implica que la concessió de la grua, el transport públic, zones de restauració en espais públics, contractes d'obres plurianuals no passaran pel Ple, i no es podran debatre de forma pública. Però fins i tot la junta de govern sense passar pel Ple es pot vendre edificis de titularitat pública com ara la casa de la vila, sense debat amb l'oposició i sense debat amb l'opinió pública.

De moment van dues, i ambdues són novetats

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Escolti, senyor Reinaldos, el que hauria de fer com a oposició és fer propostes que realment serveixin per millorar la vida de la gent, que prou falta ens fa. Si com a partit de l'oposició, només es dedica a dir que el ple del Castell no s'hauria d'haver fet al Castell i el tema de les contractacions (evindentment s'ha e fer complir la llei. Això no ho dubta ningú, però escolti a mi com a ciutadà m'importa un rave). Jo vull més places d'escola bressol, conciliar la vida laboral amb la famliar o millor accés a l'habitatge, que és el que realment em preocupa.

Xavier Reinaldos ha dit...

Benvolgut anònim:

Tot just estem començant el mandat i el que hem fet és posicionar-nos sobre les primeres mesures de l'equip de govern, de propostes també en farem i ben aviat. En tot cas més enllà de les propostes també estan les formes i aquestes vulguem o no també denoten un estil determinat de fer les coses, i de moment l'estil al meu parer no és bo.

Anònim ha dit...

Ui, ui, ui, com ha canviat això de fa dos mesos cap aquí... O és que realment el govern de l'ajuntament s'ha tornat tant "dolent"? Noi, quan estaves tu al pacte amb el PSC de Rubí, tot eren flors i violes. Ara, només hi trobes pegues... Per què serà?